मध्यबिन्दु नगरपालिकाकाे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

कार्यकारी अधिक्रित शिव राज सेढाई सरलाई स्वागत कार्यक्रमका केही झलकहरु