बिशेष परिषद बैठकमा प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी अधिक्रित श्री रामप्रसाद शर्मा