News and Notices

नवलपुर जिल्लाकै ए.आर.टि. सेन्टर चोरमारा प्रा.स्वा.के.मा संचालन

नवलपुर जिल्ला भरिकै एचआईभी संक्रमितहरुको लागि औषधी बितरण साथै परामर्श सेवा र एचआईभी संक्रमण संग सम्बन्धि अन्य सेवा प्रदान गर्न विधिवत रुपमा चोरमारा प्रा.स्वा.के.मा ए.आर.टि.सेन्टर को उद्घाटन,यो सेवा लिन सहयोग गर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध

सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत जारि सूचना

सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत मिति २०७५/०८/२७ मा जारी

" सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने " प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

Pages