Photo Gallery

मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यालय वडा स्तरिय महिल सन्जल मध्यबिन्दु नगरपालिका-४, मा श्री राजेन्द्र प्रसाद देव्कोटाज्युको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घोसक तलिमको समुद्घाटन समरोहमा शाहभागी महिला दिदी बहिनिहरु

मध्यबिन्दु नगरपालिकाको कर्मचारी क्षमत अभिब्रिती अभिमुखिकरन तालिममा कार्यकारी अधिक्रित श्री शिव राज सेढाई सरको साथमा @ Amaltandi

मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यालय वडा स्तरिय महिला सन्जाल मध्यबिन्दु नगरपालिका-7, मा श्री शिव राज सेढाईज्युको प्रमुख आतिथ्यमा ढाकाको झोला तलिमको समुद्घाटन समरोहमा शाहभागी महिला दिदी बहिनिहरु

मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यालय वडा स्तरिय महिला सन्जाल मध्यबिन्दु नगरपालिका-5, मा श्री शिव राज सेढाईज्युको प्रमुख आतिथ्यमा कम्प्युटर तलिमको समुद्घाटन समरोहमा शाहभागी महिला दिदी बहिनिहरु

Pages