कार्यकारी अधिक्रित रामप्रसाद शर्मा सर लाई बिदाइ कार्यक्रमाका केही झलकहरु