FAQs Complain Problems

कृष्ण प्र. पन्थी

Email: 
krishnapanthi45@gmail.com
Phone: 
9857041003

मध्यविन्दु नगरपालिकामा मिति २०७५/०६/१९ देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को रुपमा कार्यरत

Section: 
कार्यालय प्रमुख
Tenure: 
मध्यविन्दु नगरपालिका