बिष्णु गिरी

Designation:

Phone: 
९८४७०–८०७१९
Section: 
लेखा सहायक चाैथाे, वडा सचिव १० र १४