FAQs Complain Problems

बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

मध्यबिन्दु नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियम १० बमोजिम मध्यबिन्दु नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालनको लागि यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.