FAQs Complain Problems

मध्यबिन्दु नगरपालिकाको घर नक्सा सम्बन्धी जरुरी सुचना

यस नगरपालिका छेत्र भित्र नयाँ निर्माण हुने निजी तथा सार्वजनिक घर तथा भवनहरु निर्माण गर्दा नगरपालिकाको कार्यलयमा अनिवर्य रुप्मा नक्सा पासा गरेर मात्र निर्माण कार्य शुरु गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचन प्रकाशित गरिएको छ ।