महिला उधोस् तलिमको समापन तथा महिला नेत्रित्व बिकास तालिमको समुद्घाटन समरोह-2074