मध्यबिन्दु नगरपालिकाकाे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

लिखित परीक्षा (कार्यालय सहायक चाैथाे पद)काे नतिजा प्रकाशन

लिखित परीक्षा (कार्यालय सहायक चाैथाे पद)काे नतिजा प्रकाशन सूचना