मध्यबिन्दु नगरपालिकाकाे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

लिखित परीक्षा (कार्यालय सहायक पाँचाै पद)काे नतिजा प्रकाशन

ना.सु.

लिखित परीक्षा (कार्यालय सहायक पाँचाै पद)काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना