सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवस्यकता २०७५/०१/२५

मध्यविन्दु नगरपालिकाको लागि निम्नलिखित पदका लागि कर्मचारी आवस्यकता ...

हयुमपाईप खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

हयुमपाईप  खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४/१२/१५

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०७४/१/३१ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात यस नगरपालिकामा सम्पन्न भएका महत्वपुर्ण कार्यहरुको बारेमा पत्रकार सम्मेलन नगरपालिकाको सभाहलमा

प्रस्तुत प्रतिबेदनका संछिप्त बुदाहरु...

Pages