मध्यबिन्दु नगरपालिकाकाे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

सूचना तथा समाचार

नगरपालिका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना ।।।

मध्यबिन्दु नगरपालिका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी राष्टिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

नगरपालिका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी राष्टिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

नीति तथा कार्यक्रम (आ.ब. २०७४/०७५)

मध्यबिन्दु नगरपालिका, नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम

Pages