सूचना तथा समाचार

तेस्रो नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संक्षेपमा, मिति १० असार २०७५

मध्यविन्दु नगरपालिकाको आ. व. २०७५-७६ को तेस्रो नगरसभाले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु- (   संक्षिप्त रुपमा .... )
१.    साबिकका मेयर नमुना सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । वडामा बिनियोजित कुल बजेट्को ३५%बिनियोजित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

मिति १० असार २०७५, तेस्रो नगर सभा तथा बजेट अधिवेशन सम्पन्न

मिति १० असार २०७५, तेस्रो नगर सभा तथा बजेट अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै सभ्य तथा भब्य रुपमा सम्पन्न....
साथै
तपसिलका ब्यक्तित्वहरुलाइ सम्मान पनि गरेको छ--

Pages