राजन लामा(गोले)

Designation:

Email: 
lama.rajan1@gmail.com
Phone: 
9867235622, 9857040224
Section: 
कम्प्युटर अपरेटर (प्राबिधिक) , राजश्व, पञ्जिकरण