FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
14% (2 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
79% (11 votes)
थाहा छैन
7% (1 vote)
Total votes: 14