FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
15% (9 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
76% (45 votes)
थाहा छैन
8% (5 votes)
Total votes: 59