FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
13% (3 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
75% (18 votes)
थाहा छैन
13% (3 votes)
Total votes: 24