FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
17% (12 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
74% (51 votes)
थाहा छैन
9% (6 votes)
Total votes: 69