FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
17% (7 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
74% (31 votes)
थाहा छैन
10% (4 votes)
Total votes: 42