FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
33% (1 vote)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
67% (2 votes)
थाहा छैन
0% (0 votes)
Total votes: 3