FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
21% (22 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
68% (71 votes)
थाहा छैन
11% (11 votes)
Total votes: 104