FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
18% (24 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
73% (95 votes)
थाहा छैन
9% (12 votes)
Total votes: 131