फोटो ग्यालरी

मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यालय वडा स्तरिय महिला सन्जाल मध्यबिन्दु नगरपालिका-4, मा मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यकारी अधिक्रित श्री शिव राज सेढाईज्यु तथा श्री सुर्य प्रसाद गौतमज्युको प्रमुख आतिथ्यमा महिला उधोस् तलिमको समापन तथा महिला नेत्रित्व बिकास तालिमको समुद्घाटन समरोहमा उपस्थित नवलपरासी जिल्ला अदालतका जज श्री स्विकिरितज्यु तथा वकिलज्युहरुद्वार प्रशिक्षक दिने क्रममा शाहभागी महिला दिदी बहिनिहरु-2074

मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यालय वडा स्तरिय महिल सन्जल मध्यबिन्दु नगरपालिका-४, मा श्री राजेन्द्र प्रसाद देव्कोटाज्युको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घोसक तलिमको समुद्घाटन समरोहमा शाहभागी महिला दिदी बहिनिहरु

मध्यबिन्दु नगरपालिकाको कर्मचारी क्षमत अभिब्रिती अभिमुखिकरन तालिममा कार्यकारी अधिक्रित श्री शिव राज सेढाई सरको साथमा @ Amaltandi

मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यालय वडा स्तरिय महिला सन्जाल मध्यबिन्दु नगरपालिका-7, मा श्री शिव राज सेढाईज्युको प्रमुख आतिथ्यमा ढाकाको झोला तलिमको समुद्घाटन समरोहमा शाहभागी महिला दिदी बहिनिहरु

मध्यबिन्दु नगरपालिका कार्यालय वडा स्तरिय महिला सन्जाल मध्यबिन्दु नगरपालिका-5, मा श्री शिव राज सेढाईज्युको प्रमुख आतिथ्यमा कम्प्युटर तलिमको समुद्घाटन समरोहमा शाहभागी महिला दिदी बहिनिहरु

Pages