सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयकाे सूचना

यस मध्यबिन्दु नगरपालिका भवन फेज - १, सम्बन्धि बाेलपत्र

मध्यबिन्दु नगरपालिकाको घर नक्सा सम्बन्धी जरुरी सुचना

यस नगरपालिका छेत्र भित्र नयाँ निर्माण हुने निजी तथा सार्वजनिक घर तथा भवनहरु निर्माण गर्दा नगरपालिकाको कार्यलयमा अनिवर्य रुप्मा नक्सा पासा गरेर मात्र निर्माण कार्य शुरु गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचन प्रकाशित गरिएको छ ।

मौजुदा सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना

यस नगरपलिकाको लागि आ,ब, २०७३ / ०७४ म आवाश्येक् पर्ने तपसिल बमोजिम्का मालसामन खरिद गर्न सेवा मर्मत निर्माण परामर्श सेवा, छपाइ कार्य गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १८ को उपनियम १ देखी ५ सम्मको प्रायोजन्को लागि छुट्टछुट्टै मौजुदा सुची तयार गर्नुपर्ने भएकले सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ द

बजार ठेक्का सम्बन्धी १५ दिने सुचना

यस नगरपालिकामा रहेको निमन बजारकको आ,ब, २०७३/२०७४ को श्रावन १ गते देखी २०७४ आसद मसन्त सम्मकको लागि बजार कर उठान ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलको शर्तहरुको आधिनमा रही नेपाली नागरिक, फर्म व कम्पनिले तोकेको आवधी भित्र रित पूर्वक्को शिलबन्दी बोल्पत्रमा भाग लिनक लागि यो १५ दिने सुचन प्रकासित