सूचना तथा समाचार

कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धिको सूचना (२०७५/०३/१५)

कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धिको सूचना (२०७५/०३/१५)

तेस्रो नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संक्षेपमा, मिति १० असार २०७५

मध्यविन्दु नगरपालिकाको आ. व. २०७५-७६ को तेस्रो नगरसभाले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु- (   संक्षिप्त रुपमा .... )
१.    साबिकका मेयर नमुना सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । वडामा बिनियोजित कुल बजेट्को ३५%बिनियोजित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।