सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयपत्र २०७५/१/२५

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयपत्र २०७५/१/२५

कर्मचारी आवस्यकता २०७५/०१/२५

मध्यविन्दु नगरपालिकाको लागि निम्नलिखित पदका लागि कर्मचारी आवस्यकता ...