FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिने सूचना मिति : २०७५/१२/१

बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिने सूचना मिति : २०७५/१२/१

पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७५/११/२६)

पशु सेवाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७५/११/२६)

कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँको जरुरि सूचना !!! २०७५/१०/२९

कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँको जरुरि सूचना !!!

कार्यक्रम संचालनका लागि इच्छापत्र पेश गर्ने बारे सूचना - कृषि शाखा

कार्यक्रम संचालनका लागि इच्छापत्र पेश गर्ने बारे सूचना - कृषि शाखा