FAQs Complain Problems

समाचार

नगर कार्यपालिका ( कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७४

नगर कार्यपालिकाबाट गरिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मध्यबिन्दु नगर कार्यपालिका ( कार्यसम्पादन ) नियमावली २०७४, स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.