FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू. १००० /–
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
  2. संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झाैता पत्र र बहाल कर तिरेका रसिद/नतिरेका भए तिर्न/बुझाउनु पर्ने
  3. संस्था अाफ्नाे घरमा बस्न भए साेकाे जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र नक्सापास प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
  4. चालु अा.व. सम्मका मालपाेत वा सम्पति कर तिरेकाे रसिद
  5. अन्य कागजातहरू