FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

सूचना प्रयाप्त छ
19% (27 votes)
अझै पूर्ण बनाउन आवश्यक छ
72% (104 votes)
थाहा छैन
9% (13 votes)
Total votes: 144