Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
सूर्य प्रसाद गाैतम ना.सु आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५७०४१७०३
राजन लामा(गोले) खरिदार कम्प्युटर अपरेटर (प्राबिधिक) lama.rajan1@gmail.com 9867235622
सन्चिता मल्ल ठकुरी खरिदार कम्प्युटर अपरेटर (प्राबिधिक) sanchitaarohi209@gmail.com ९८४४७१०२०९
जानकी शर्मा खरिदार वडा प्रमुख -१,२,३ ९८४७२७०८४७
लक्ष्मी काफ्ले खरिदार वडा प्रमुख ४, ५ ९८६८१३९१५२
रन्जित के.सी सव.इन्जिनियर प्राबिधिक - सब ईन्जिनियर ९८४७३५६७९५
प्रकाश कोइराला इन्जिनियर प्राबिधिक ईन्जिनियर 9841493704