Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
सूर्य प्रसाद गाैतम ना.सु आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५७०४१७०३
राजन लामा(गोले) खरिदार कम्प्युटर अपरेटर (प्राबिधिक) , राजश्व, पञ्जिकरण lama.rajan1@gmail.com 9867235622, 9857040224
सन्चिता मल्ल ठकुरी खरिदार कम्प्युटर अपरेटर (प्राबिधिक), प्रशासन sanchitaarohi209@gmail.com ९८४४७१०२०९
जानकी शर्मा खरिदार वडा प्रमुख -१,२,३ ९८४७२७०८४७
लक्ष्मी काफ्ले खरिदार वडा प्रमुख ४, ५ ९८६८१३९१५२
रन्जित के.सी सव.इन्जिनियर प्राबिधिक - सब ईन्जिनियर ९८४७३५६७९५
प्रकाश कोइराला इन्जिनियर प्राबिधिक ईन्जिनियर 9841493704
कालिका देवी काफ्ले सूचना अधिकारी सामाजिक विकास शाखा ९८४७१–४५११७
टाेपलाल पाैड्याल खरिदार वडा सचिव–६,७,८,९ र १३ ९८५७०–४१४४६
बिष्णु गिरी खरिदार लेखा सहायक चाैथाे, वडा सचिव १० र १२ ९८४७०–८०७१९
भूमिकला दरै खरिदार वडा सचिव–११ र १४ ९८४७०–९६१९९
गाेकुल महताे खरिदार वडा सचिव–१५ ९८६८३–३८९४९