Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
विकास नरसिंह राणा ना.सु प्रशासन, जिन्सी, याेजना अनुगमन, सामाजिक सुरक्षाा शाखा ९८४७०३९४८४
सूर्य प्रसाद गाैतम ना.सु आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५७०४१७०३
राजन लामा(गोले) खरिदार कम्प्युटर अपरेटर (प्राबिधिक) , राजश्व, पञ्जिकरण lama.rajan1@gmail.com 9867235622, 9857040224
सन्चिता मल्ल ठकुरी खरिदार वडा सचिव- वडा नं. -९ sanchitaarohi209@gmail.com ९८४४७१०२०९
जानकी शर्मा खरिदार वडा प्रमुख -१,२,३ ९८४७२७०८४७
लक्ष्मी काफ्ले खरिदार वडा सचिव, वडा नं. -४ ९८६८१३९१५२
रन्जित के.सी सव.इन्जिनियर प्राबिधिक - सब ईन्जिनियर ९८४७३५६७९५
अक्रुर नाथ शर्मा इन्जिनियर प्राबिधिक ईन्जिनियर ९८४६५१२५४६
सूचना अधिकारी सामाजिक विकास शाखा ९८४७१–४५११७
टाेपलाल पाैड्याल खरिदार वडा सचिव–८ ९८५७०–४१४४६
बिष्णु गिरी खरिदार लेखा सहायक चाैथाे, वडा सचिव १० र १४ ९८४७०–८०७१९
भूमिकला दरै खरिदार वडा सचिव–११ ९८४७०–९६१९९
गाेकुल महताे खरिदार वडा सचिव–१५ ९८६८३–३८९४९
मिनेस पाैडेल ना.सु वडा सचिव, वडा नं.-६,७,१३ ९८६७०४३११४
युवराज श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव, वडा नं.-१ ९८६७३८३१२३
प्रेम बहादुर सारू खरिदार वडा सचिव- वडा नं. -५ ९८४७४३८६८१
हिमकला भट्टरार्इ खरिदार वडा सचिव- वडा नं. -२ ९८४७३०५७३०
शान्ति तिमिल्सिना खरिदार वडा सचिव- वडा नं. -१२ ९८५७०२७६९८