व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं
जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५-०८-०४

Construction Of Office Building of Madhyabindu Municipalty( phase II) 18 - Nov - 2018

होमस्टेमा पुँजीगत अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७५/०६/२८

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७५/०६/२८