FAQs Complain Problems

अंग्रजी सिफारिस तथा प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू. ५०० /–
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदन 
  2. नागरिकता प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि
  3. विषयसँग सम्बन्धी प्रमाण कागजातहरू
  4. अन्य कागजातहरू