FAQs Complain Problems

समाचार

एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन निर्देशिका ,२०७४

एकिकृत सम्पत्ति करको प्रभाबकारी कार्यन्वयन र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई स्पष्ट , पारदर्शी  तथा व्यवस्थित गर्न यो निर्देशिका स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.