FAQs Complain Problems

समाचार

नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,घाटगद्दी र वितरण सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप प्रभाबकारी बनाउन यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.