FAQs Complain Problems

समाचार

बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४

स्थानीय नगरपालिकाबाट नियमित रुपमा प्रभाबकारी बजार अनुगमन गर्न आवश्यक  भएकोले यो निर्देशिका स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.