FAQs Complain Problems

समाचार

बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

मध्यबिन्दु नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियम १० बमोजिम मध्यबिन्दु नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालनको लागि यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.