FAQs Complain Problems

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।